Herní řád

HERNÍ ŘÁD KARLOVARSKÉ LIGY NEREGISTROVANÝCH pro sezonu 2019/20

 • Soutěž 4-členných družstev na 100 hodů sdružených.

 • Za neregistrovaného se považuje hráč, který v dané sezóně nenastoupil​​ v soutěži registrovaných. Pro MČR neregistrovaných nesmí mít platnou registraci ČKA.

 • Pro sezonu 2019/20 je v družstvech skupiny​​ A​​ povolen start jednoho registrovaného hráče v utkání. Registrovaný hráč může hrát maximálně krajský přebor! Po nastoupení v zápase je hráč zařazen na soupisku družstva.​​ 

 • Každé přihlášené družstvo musí mít zajištěn pronájem 1 dvoudráhy minimálně dvakrát měsíčně.

 • Soutěž se hraje ve dvou skupinách A a B. Vítěz ze skupiny B postupuje do skupiny A. Poslední tým ze skupiny A sestupuje do skupiny B.​​ 

 • Vítězné družstvo skupiny A se zúčastní Mistrovství České republiky družstev neregistrovaných kuželkářů. V případě nezájmu, postupuje družstvo další v pořadí.

 • Rozlosování soutěže se provádí tak, aby družstva jednoho oddílu odehrála svá vzájemná utkání na začátku podzimní a jarní části. Změny termínů těchto utkání by měly být vyjímečné a určeny tak, aby utkání byla odehrána nejpozději do konce října v podzimní části a do konce února v jarní části soutěže!

 • Utkání řídí kapitáni obou družstev, domácí družstvo připraví před utkáním záznam o utkání.

 • Hráči domácího družstva začínají na lichých drahách a hosté na sudých.

 • Skupina A i B se v sezóně 2019/20 hodnotí bodovacím způsobem!

 • V závěrečném hodnocení jednotlivců mohou ceny obdržet pouze neregistrovaní kuželkáři,​​ kteří absolvovali start na všech kuželnách soutěže.​​ 

Pro ujasnění uvádíme​​ :

 • Hrací doba pro 50 hodů je 20minut

 • Časový limit lze uplatnit tam, kde je k dispozici funkční časomíra

 • Při 100 hodech sdružených je povolen 1 přešlap. Každý další se považuje za nulový hod. Přešlapy je nutné zaznamenávat do zápisu.

 • V průběhu zápasu lze střídat 1 hráče.

Start náhradníka

 • Za náhradníka se považuje hráč, který není uveden na soupisce družstva a v utkání provede alespoň 1 hod.

 • Hráč, který v podzimní, nebo jarní části soutěže nastoupí za některé družstvo jako náhradník, nemůže v téže části soutěže nastoupit za jiné družstvo ve stejné skupině.

 • Hráč vyšší soutěže nemůže nastoupit jako náhradník v nižší soutěži.

 • Hráč nemůže nastoupit jako náhradník v družstvu ve​​ stejné skupině.

 • Hráč, který není uveden na žádné soupisce družstva a uskuteční v příslušné části soutěžního ročníku svůj první start za nějaké družstvo, je automaticky doplněn na soupisku tohoto družstva jako člen družstva. Tento start se nepovažuje za start náhradníka a následně může hráč startovat 3x jako náhradník za jiné (vyšší) družstvo.

 • Hráč může absolvovat v každé části soutěžního ročníku celkem pět startů jako náhradník. Po absolvování pátého startu v podzimní nebo jarní části soutěžního ročníku již​​ může startovat pouze za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Znamená to, že hráč na rozdíl od minulosti nikam "nespadne" a může dále startovat již jen za družstvo, kde je uveden na soupisce, nebo tam, kam byl jako hráč neuvedený na žádné soupisce doplněn na základě svého prvního startu.

Čekací doba na družstvo před zápasem je 15minut. Po zahájení utkání není možné čerpat čekací dobu mezi starty jednotlivých hráčů.

Hodnocení vzájemných utkání družstev bodovacím způsobem.

 • Sestavu pro dané utkání píše na​​ tabuli jako​​ první domácí​​ družstvo a poté družstvo hostující.

 • Za vítězství nad soupeřem v každé vzájemné soupeřící dvojici se započítávají 2 body, za nerozhodný výsledek po 1 bodu a za porážku 0 bodů.

 • Za vyšší celkový výkon družstva se započítávají 2 body.

 • Celkový výsledek se vyjádří jako poměr pomocných bodů ( např. 8:2, 6:4,0:10)

 • Na základě celkového výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev:​​ vítězi 2​​ body, oběma soupeřům po​​ 1 bodu​​ v případě nerozhodného výsledku a poraženému​​ 0 bodů.

Celkovém​​ pořadí v tabulce rozhodují:

 • počet bodů

 • počet pomocných bodů

 • průměr družstva

Při kontumačním výsledku se družstvu, které kontumaci nezavinilo započítávají 2 body a skóre 10:0, viníkovi kontumace 0:10. Průměry se nemění.

zpracoval:​​ 21.5.2019 Josef Štech     ​​ e-mail: stech@jktrading.cz​​